ElectriCITY-dagen 25 maj

Temat för vårens EC-dag: Energirevolutionen – Hur Greenovation Stockholm, Digitala Tvillingar och EUs nya taxonomi höjer fastighetsvärden och halverar kostnader

Välkommen till ElectriCITY-dagen den 25 maj 2023 där vi presenterar Stockholm Green Innovation District eller ”Greenovation Stockholm”, ett nytt europeiskt nätverk för innovationer, export och samarbete, där ElectriCITY´s medlemmar deltar i kunskapsutbyte, kommunikation och affärer.

Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård säger: ”Stockholm Green Innovation District stärker stadens innovationskapacitet genom att samla aktörer med spetskompetens, främja konkret samarbete över organisationsgränser och bidra till internationellt kunskapsutbyte, inte minst kring digitaliseringens möjligheter. Tillsammans ser vi till att Stockholm utvecklas hållbart och solidariskt samt får en rättvis klimatomställning.”

Det andra stora ämnet för ElectriCITY-dagen är hur EU:s nya regelverk i kombination med nya tjänster på energimarknaden, kommer innebära att en fastighets energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet. De nya minimikraven på energiprestanda, EU:s taxonomi och nya möjligheter för fastigheter att få betalt för så kallade flex-tjänster, kommer få stor inverkan på finansieringen av energieffektiviserande åtgärder.

ElectriCITY har fått ja på en Vinnova-ansökan om finansiering av arbetet på en digital tvilling kallad Greenovation Twin, som kommer bygga vidare på det arbete med digitala tvillingar som RISE gjort tidigare, nu i Stockholm Green Innovation District. Den första delen av Greenovation Twin kommer att fokusera på energi i byggnader.

 

Var: Internetstiftelsen, Hammarby Kaj 10 D
När: Torsdagen den 25 maj kl 12.00
Medlemmar i ElectriCITY medverkar kostnadsfritt. Till anmälan

Agenda:

11.30 Årsmöte för ElectriCITY´s medlemmar
Inbjudan skickas ut separat.

12.00 Välkommen på Lunch

13.00 Introduktion

13.15 Ett europeiskt nätverk
Presentation av Stockholm Green Innovation District som bygger på ElectriCITYs framgångsrika samverkan mellan stad, akademi, företag och invånarna med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa.

Greenovation Stockholm sammanför innovation från marknaden, spetskompetens från akademin, genomförandeförmåga från stadsutvecklande parter och styrkan i ett aktivt medborgarengagemang.

Området binds geografiskt samman av tvärbanan och praktiskt av ”Färdplan 2030” där det gemensamt sätts en ambition för vår framtida stad.

Carl Piva, ordförande Greenovation Stockholm och Allan Larsson, grundare.

14.00 Greenovation Twin
Projektet Greenovation Twin kommer i en första fas att fokusera på energi i byggnader i Stockholm Green Innovation District. Begreppet digital tvilling har potential att vara nästa steg och länken i det så kallade obrutna informationsflödet. Genom att hantera, visualisera och kommunicera stadens olika system i en digital tvilling, tillgängliggörs komplexa data på ett hanterbart och begripligt sätt och bidrar till en miljö för simulering och studier av framtidsscenarier – Camilla Berggren-Tarrodi, RISE och Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

14.20 Förfriskningar

14.40 EUs nya regelverk – minimikrav på energiprestanda och taxonomin
Nya EU-krav på byggnaders energiprestanda innebär att man inom 10 år inte kommer att få hyra ut eller sälja fastigheter med för låg energiklass. EU:s taxonomi innebär också att byggnader med hög energiklass får lättare att få tillgång till kapital. Samtidigt kommer nya möjligheter för fastigheter att sälja så kallade flextjänster till energimarkanden.

Sammantaget kommer de nya regleverken och tjänsterna medföra att en byggnads energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet på ett helt nytt sätt, vilket kommer få stor inverkan på finansiering av energieffektivisering – Ulrika Jardfeldt, ElectriCITY

15.00 Innovationerna
Innovativa företag presenterar möjliga lösningar för:

  • Energieffektivisering
  • Energilagring

16.00 Nätverkande och förfriskningar
Speed-date mellan innovatörer och behovsägare

17.30 Middag på Unity Hammarby Sjöstad
ElectriCITY bjuder på lättare mat, dryck och mingel på Unity, Heliosgatan 13.

 

Till anmälan

Vi har ett begränsat antal fysiska platser så anmäl gärna så snart som möjligt! Om ni tvingas avboka fysisk närvaro, ser vi gärna att ni meddelar detta snarast för att frigöra platser. Det finns även möjlighet att delta digitalt.