FN:s klimatpanel IPCC är tydliga – klimatet kan inte vänta

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change) publicerade i februari en delrapport som kretsar kring hur sårbar mänskligheten är för klimatförändringarna och vilka åtgärder som kan vidtas för att anpassa samhällen till verkligheten på en allt varmare planet. I IPCC:s första delrapport i den pågående sjätte kunskapsutvärderingen om klimatet, som publicerades i augusti, beskrevs klimatförändringarna som omfattande, snabba och i många fall utan motstycke. Det är den grund som den nya delrapporten har att bygga vidare på när den tittar närmare på effekter, sårbarhet och anpassning.

Inom den pågående sjätte kunskapsutvärderingen (AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. Huvudrapporten inom AR6 består av tre delrapporter samt en syntesrapport. Den första delrapporten, ”Den naturvetenskapliga grunden”, publicerades i augusti förra året. Den 28 februari publicerades den andra delrapporten, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” som behandlar effekterna av klimatförändringar på mänskliga och naturliga system inklusive sårbarheter, samt vilken kapacitet dessa har att anpassa sig till klimatförändringarna. 195 länder är medlemmar i IPCC. Källa: SMHI