Örebro först i landet med tillstånd att dela el i egna ledningar

Jonas Tannerstads presentation ”Från fastighets- till stadsautomation” på Fastighetsdagen Innovation 2024 (11:45 min).


Kommunala bostadsbolaget Örebrobostädet (ÖBO), har länge befunnit sig i framkant när det gäller energifrågor. Nu har man fått grönt ljus från Energimarknadsinspektionen att ledningsnätet i nya stadsdelen Tamarinden, som just nu byggs, undantas från kravet på nätkoncession. Det innebär att man i området får dra egna ledningar som gör det möjligt att producera, lagra och dela energi i ett lokalt energisystem.

– Klimatfrågan är mänsklighetens största utmaning och en central del är omställningen av energisystemet i och till städer. Beslutet från Energimarknadsinspektionen innebär ett paradigmskifte. Vi får en stadsdel som integrerar modern energiteknik med miljömässig och finansiell hållbarhet. Beslutet ger förutsättningar – som inte bara ger byggnader smarta förmågor – utan en hel stadsdel banar nu väg för sättet att bygga energismart på riktigt. Detta i en tid då det krävs systematisk omställning av städer, menar Jonas Tannerstad, chef el- och automation på ÖBO.

Det är drygt ett år sedan som den svenska lagstiftningen förändrades och möjligheten öppnades för att skapa det som EU kallar för energigemenskaper och dra egna elledningar för att kunna producera, dela och lagra energi mellan byggnader. Och efter en lång tillståndsprocess är nu ÖBO först ut med att ha fått tillstånd.

Men för Jonas Tannerstad och ÖBO är Tamarinden en logisk fortsättning på en energieffektiviseringsresa man startade för drygt 15 år sedan.

– Att man nu kan producera, lagra och dela energi mellan både byggnader och fastigheter förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige. Men, man kan också ställa om befintliga stadsdelar. Fast man måste göra det genomtänkt så att man uppnår bästa möjliga effekter.

Inspiration från industrin
För att en fastighet ska uppföra sig så energieffektivt som möjligt krävs det styrning, smart styrning. Här har ÖBO sedan omkring 2007 arbetat målmedvetet och framgångsrikt med att energieffektivisera sitt befintliga fastighetsbestånd.

– Man kan ju mäta det på olika sätt. Framför allt är det ju för klimatets skull en stor succé, eftersom vi har mer än halverat vår elförbrukning. Vi sparar nu över 100 miljoner om året jämfört med de energikostnader vi hade då, när det startade och beräkningen är att energiarbetet också inneburit att värdet på våra fastigheter stigit med runt två miljarder kronor.

Att energieffektivisera en enskild byggnad, eller ett sammanhängande område är en sak, ÖBO har ett fastighetsbestånd som är utspritt i Örebro kommun.

– Vi har helt tänkt om när det gäller digitalisering och automatisering av hus. Så vi har ju en egen plan som dels omfattar nya hus, men även befintliga hus.

Inspiration och kunskap har man hämtat från industrins styrningssystem.

– Vi började se på ÖBOs energieffektiviseringsprocess som ett maskinutvecklingsprojekt. I stället för att bara förbättra processen i den enskilda byggnaden såg vi byggnaden som en del i en helhet, säger Jonas Tannerstad.

– Vad måste man göra för att uppnå en helhet där den här stora maskinen drar så lite el och fjärrvärme som möjligt, och använder så lite vatten som möjligt. Och hur maximera man möjligheterna till att hus samverkar. Det ändrar hela sättet att tänka, i alla fall har det gjort det hos oss. Jag ser det som att varje enskilt hus går från att vara en passiv användare av energi till att man med nya system blir en aktiv del av energisystemet.

Med smart styrning av el- och värmeförbrukningen fungerar ÖBOs fastigheter nu som en enda stor maskin och när fastigheterna kopplas samman med varandra, och med stadens el- och värmeverk, kan de lagra och dela med sig av energin, och på så vis kapa effekttoppar. Målet är att sänka elförbrukningen ytterligare till 2029, runt 65 procents minskning jämfört med 2005 tror Jonas Tannerstad är möjligt.

Nya möjligheter i Tamarinden
Energimarknadsinspektionen beslut om att ledningsnätet i kvarteret Tamarinden undantas från kravet på nätkoncession innebär att man kan bygga ett lokalt självförsörjande energisystem, där man kan producera, lagra och dela energi mellan byggnaderna. Det blir ett nytt och modernt sätt att bygga smarta hållbara stadsdelar som bidrar till mer lokalt producerad och förnybar energi, möjlighet att kapa effekttoppar och avlasta stamnätet, öka flexibilitet, spara energi och svara mot behoven av att göra stadsdelar mer hållbara mot kriser

Det blir också en möjlighet att pröva modellerna för samverkan mellan olika byggherrar, i Tamarinden är ÖBO ett av fem involverade fastighetsbolag.

Framtida boende i Tamarinden kommer också att märka av att de bor i ett energismart område.

Dels att du ska kunna se och kontrollera den egna lägenhetens vatten och energiförbrukning, men också mer fysiska visualiseringar i området.

– Det ska räcka med att gå fram till vardagsrumsfönstret  och titta ut för att se hur området ligger till just nu. Vi har till exempel byggt parksoffor som lever med effektuttaget i huset. Som ändrar färg med husets effektuttag, så man kan titta ut genom fönstret och se om soffan är grön eller om den är röd. Och då kan man ju påverka färgen själv. Genom att avstå från att ladda bilen kanske till exempel.

Och även om Tamarinden kommer att ge nya möjligheter när det gäller innovationsprocessen kring lokala energisystem är det för ÖBOs del ändå bara en del i det stora projektet att ställa om staden Örebro och att visa att det är möjligt.

– Det är ingen vision utan det är i dag möjligt att ställa om städer och stadsdelar. All teknik finns, säger Jonas Tannerstad.

 

Text: Carina Näslundh