Det bildas ofta värmeöar i staden, som på sommaren kan leda till hälsoproblem. Vi (KTH och ElectriCITY Innovation) vill lära oss mer om hur vi ska kunna åtgärda värmeproblem genom klok stadsplanering.

Inom projektet DigiCityClimate undersöker vi mikroklimat i staden för att lära oss mer om hur det är kopplat till stadens grönska och bebyggelsens utformning. I det angränsande projektet Stockholm Heat mäter vi värme i stadsmiljöer på detaljerad nivå.

Vi skulle nu vilja jämföra dessa resultat med hur stadens invånare upplever värmeproblemen. Det kan vara bostäder eller arbetsplatser med problem med höga temperaturer, men även platser utomhus. Därför ber vi dig att besvara den korta enkäten. Ditt bidrag betyder mycket för oss!

Notera att du måste vara på den plats som du avser rapportera samt öppna enkäten på din smartphone.