Plan för miljövänligare skärgårdstrafik

Nu sjösätts Båtplan Stockholm 2025, en genomarbetad strategi för en omställning av skärgårdstrafiken. Målet är en miljövänlig och attraktiv kollektivtrafik på Stockholms vatten.

Planen, som har tagits fram av ElectriCITY och teknikföretaget Green City Ferries, utgår från de riktlinjer som Region Stockholm har beslutat om för omställningen av skärgårdstrafiken när det gäller klimat, miljö̈ och attraktiv kollektivtrafik.

– Båtplan Stockholm 2025 tar ett samlat grepp på̊ de frågor som Region Stockholm vill ha svar på genom trafikförvaltningens utredningar, säger Allan Larsson, grundare och senior rådgivare till ElectriCITY.

Båtplan Stockholm 2025 innehåller i huvudsak följande förslag:

  • Utnyttja den nya tekniken fullt ut. Skrov i kolfiber, luftkudde som lyfter fartyget och minskar vattenmotståndet, nya batteritekniken och nya vätgastekniken gör det möjligt att sänka energiförbrukningen med 80 procent och radikalt minska emissionerna.
  • Optimal drift genom en ny mix av fartyg. Den nya flottan byggs upp av fyra huvudgrupper av fartyg: nya snabba och emissionsfria fartyg, fartyg ombyggda till vätgasdrift, nya eller ombyggda långsamma fartyg med batteridrift, historiska och utvalda andra fartyg för peak shaving med smart HVO, som ger bättre beläggning och bättre ekonomi.
  • Kombinationen ny teknik och ny flotta gör klimatomställningen lönsam. En sådan ny flotta kommer att få väsentligt lägre energikostnader än en fortsatt drift med nuvarande fartyg, som måste ställas om till 100 procent HVO-drift. Investeringarna på 1 500 miljoner kronor i nya fartyg/infrastruktur är företagsekonomiskt lönsamma.
  • Ny extern och långsiktig finansiering. Region Stockholm har i sina budgetriktlinjer efterlyst samfinansiering från externa partners. Två̊ starka finansiärer, Vattenfall och Infranode, är beredda att engagera sig med långsiktig finansiering för att säkra klimatomställningen och den utbyggda kollektivtrafiken.

Planen innehåller även förslag på att sjötrafiken i Hammarby Sjöstad ska elektrifieras.

– Den stora utmaningen för Region Stockholm när det gäller skärgårdstrafiken är användningen av diesel. Det vill vi ändra på genom en övergång till förnybara och emissionsfria drivmedel, samtidigt som vi vill öka sjötrafikens attraktivitet för att på så sätt bidra till minskad biltrafik i Stockholmsområdet, säger Allan Larsson.

Båtplan Stockholm 2025 har presenterats för Centerpartiet och Socialdemokraterna i trafiknämnden och överlämnats till trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M). Ta del av hela planen här.