Innovationer för ett hållbart matsystem

ElectriCITY Innovation i Hammarby Sjöstad har blivit utvalda att delta i Vinnovas insats för att bidra till att utveckla ett mer hållbart matsystem. På sikt är målet innovationer inom matområdet som bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet.

– Det finns så mycket som vi kan åstadkomma tillsammans, säger Josefin Danielsson på ElectriCITY som tillsammans med Annie Albåge deltog i en första träff på Vinnova, där Vinnova samlat en grupp kreativa aktörer som gemensamt ska utveckla idéer och innovationsmiljöer för ett mer hållbart matsystem.

Sverige har stor potential att höja innovationsförmågan så att matsystemet bidrar till att vårda både miljön och människors hälsa. Och inom satsningen på ett mer hållbart matsystem har Vinnova identifierat fem nyckelområden:

  • Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  • Proteinskiftet
  • Food tech för framtidens mat
  • Preventiv hälsa genom mat
  • Hållbara matvanor hos unga

– Behovet av förnyelse och innovation är så akut att det inte räcker att bara optimera dagens system. Vår satsning ska ge nyckelaktörer med radikalt nya idéer bättre förutsättningar att tillsammans experimentera och bygga kapacitet att transformera livsmedelsområdet, säger Jenny Sjöblom, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Satsningen är uppdelad i olika steg, där det första steget som ElectriCITY nu medverkar i ska ge möjlighet för olika nyckelaktörer att mötas, skapa gemensamma mål och bygga kapacitet för att tillsammans transformera matsystemet.