70 procent åker hellre elbilstaxi – ny SjöstadsOpinion klar

Över 70 procent av de boende i Hammarby Sjöstad skulle hellre beställa en elbil från ett taxibolag i stället för en bensin- eller dieselbil.

– Det är helt fantastiska siffror, säger Mats Elzén från analys- och undersökningsföretaget Novus i en kommentar.

Det är tredje året i rad som ElectriCITY låter Novus genomföra en undersökning, SjöstadsOpinion, i Hammarby Sjöstad. Här frågar vi framför allt om sådant som har med miljö och hållbarhet att göra – vad tycker de boende i Sjöstan? Undersökningen, som bygger på 300 telefonintervjuer, är uppdelad i sju delkapitel: elbil och bilpool, energi, delningsekonomi, elcykel, taxitjänst och Hammarby sjöstad och Sjöstadsföreningen.

I årets undersökning framgår med stor tydlighet att intresset för elbilar ökat. Några axplock från rapporten:

  • 10 procent av de som bytt eller köpt bil de senaste två åren, valde en elbil
  • Fler skulle skaffa elbil om det fanns laddningsplatser i det egna garaget
  • Intresset för elcyklar har ökat

Av årets rapport framgår också att det finns ett stort intresse för en taxitjänst som nattetid trafikerade sträckan Gullmarsplan-Hammarby Sjöstad-Gullmarsplan till ett fast pris.

Läs hela rapporten här