Länsförsäkringar Stockholm ny medlem i ElectriCITY

Länsförsäkringar Stockholm är ny medlem i ElectriCITY. Det innebär att bolaget nu blir en del av ElectriCITY och den innovationsplattform med testbäddar som finns i Hammarby Sjöstad.

– För Länsförsäkringar Stockholm är frågor som hållbarhet och tryggare liv grundläggande och vi ser ett samarbete med ElectriCITY som en bra möjlighet att tillsammans arbeta för ett tryggare Stockholm för de som bor i staden just nu, men även för kommande generationer, säger Eva Marell på strategi och planering på Länsförsäkringar Stockholm.

Länsförsäkringar Stockholm är ett kundägt bolag som erbjuder tjänster inom bank, försäkring och fastighetsförmedling i Stockholm. I hållbarhetsarbetet fokuserar bolaget på de frågor som är mest väsentliga ur ett hållbarhetsperspektiv, och där man samtidigt kan skapa kundnytta och affärsnytta.

– Vi verkar för en enklare vardag och en tryggare framtid för stockholmarna. Tack vare att vi har vår verksamhet i Stockholm är vi lokalt förankrade och kan vara nära och ta vara på de behov som är väsentliga för invånarna i Stockholm, säger Eva Marell.