Agenda EC-dagen 25 maj

ANMÄL DIG HÄR

12.00 Välkommen på lunch

13.00 Introduktion
Monica Axell, ordförande ElectriCITY, och Jörgen Lööf, vd ElectriCITY Innovation hälsar välkommen.

13.10 Stockholm Klimatpositiv till 2030
Klimathandlingsplan – övergripande mål, strategiska utmaningar och möjligheter.
Annika Jacobson, Stockholms klimatgeneral

13.20 Ett europeiskt nätverk
Lansering av Stockholm Green Innovation District som bygger på ElectriCITYs framgångsrika samverkan mellan stad, akademi, företag och invånare med ambitionen att vara det ledande distriktet för grön omställning i Europa.
Carl Piva, ordförande Greenovation Stockholm och Allan Larsson, grundare

13.40 Greenovation Twin
Projektet Greenovation Twin kommer i en första fas att fokusera på energi i byggnader i Stockholm Green Innovation District. Genom att hantera, visualisera och kommunicera stadens olika system i en digital tvilling, tillgängliggörs komplexa data på ett hanterbart och begripligt sätt.
– Camilla Berggren-Tarrodi, RISE

13.50 Förfriskningar

14.10 ElectriCITY – Aktuella projekt
Kort om energigemenskaper, fastighetsautomation, plastsortering, Sjöstadsbadet och medborgarengagemang i GlashusEtt.

14.20 Hur blir vi klimatmedvetna?
Lokalt anpassade lösningar – Henrik Siepelmeyer, KTH

14.30 EUs nya regelverk – minimikrav på energiprestanda och taxonomin
Nya EU-krav på byggnaders energiprestanda innebär att man inom 10 år inte kommer att få hyra ut eller sälja fastigheter med för låg energiklass. EU:s taxonomi, de nya regelverken och tjänsterna medför att en byggnads energiprestanda kopplas till fastighetsvärdet på ett helt nytt sätt. Detta kommer få stor inverkan på finansiering av energieffektivisering. – Ulrika Jardfeldt, Conatus

Innovationerna
Innovativa företag presenterar möjliga lösningar för:

Energieffektivisering
14.40 Nolla-E – energieffektivitet och finansiella kalkyler – Nikolas Salomaa
14.50 Enstar – skräddarsy effektiva energisystem – Martin Rettig
15.00 Myrspoven – självlärande algoritmer – Carl-Johan Fredman
15.10 SISAB – digitalisering i byggnader och datadrivna beslut – Erica Eriksson

15.20 Beteendeekonomi – hinder och behov – Henrik Siepelmeyer, KTH

Energilagring
15.30 Stella Futura – lönsam grön energi och lagring – Jonas Jonssson
15.40 Rivus – organiska flödesbatterier, klimatsmart energilagring – Cedrik Wiberg
15.50 Supreme hydrogen – vätgas i bebyggd miljö – Patrik Malm
16.00 Ecoclime – återvinna värmeenergi från spillvatten – Stefan Silfvercrantz

16.10 Klimatneutralitet – lyckade interventioner – Henrik Siepelmeyer, KTH

16.20 Framtidsspanarna
Elever från Sjöstadsskolan om sina innovationer inom hållbarhet – Per Andersson, ElectriCITY och Ann Walter-De Perlét, Lugnets skola

16.30 Nätverkande och förfriskningar
Speed-date mellan innovatörer och behovsägare

17.30 Middag på Unity Hammarby Sjöstad
ElectriCITY bjuder på lättare mat, dryck och mingel på Unity, Heliosgatan 13.

Vi har ett begränsat antal fysiska platser så anmäl gärna så snart som möjligt! Om ni tvingas avboka fysisk närvaro, ser vi gärna att ni meddelar detta snarast för att frigöra platser. Det finns även möjlighet att delta digitalt.

VÄLKOMMEN

ANMÄL DIG HÄR