ElectriCITY TV på hemsidan i augusti

Missade du vårens och försommarens direktsända ElectriCITY TV-program så kommer du att kunna se dem på hemsidan från och med augusti. Programmen tar upp exportmöjligheter, energi, elbilar och elbilsladdning samt digitalisering och öppna data.

 

Elbilar och laddningsutrustningar

Programmet kommer att belysa utvecklingen av enklare publik elbilsladdning i Sverige. Hur skapas enkelhet, tillgänglighet, pristransparens samt kopplingar till olika andra tjänster som stödjer elbilsägaren, hyrbilstagaren eller den som för stunden delar en elbil?

Vi blickar också framåt. Vad händer när det kommer självkörande fordon? Hur ska de laddas?

Här är hela programmet:

 • Sten Bergman och Henric Gustafsson, ElectriCITY, om utmaningar och lösningar när övergången till elbilar ska genomföras.
 • Johan Konnberg, Volvo Cars, om hur fordonsindustrin kan medverka till att öka antalet laddningsutrustningar över hela landet.
 • Charlotte Eisner. NEVS, berättar om företagets satsning på framtidens elbilar.
 • Philippe Janzen, HUBJEC, presenterar en enkel lösning som utvecklats i Tyskland och som innebär att närmare 600 aktörer i 28 länder samverkar i en gemensam teknisk plattform.
 • Robert Sundin, Internetstiftelsen, presenterar en lösning som kan länka ihop alla infrastruktur-aktörer i en gemensam federation.

Kan öppna data hjälpa oss att få energieffektivare fastigheter?

Ja, det tycker Helsingfors stad som med hjälp av Nuuka Solutions öppnat upp all sin energidata som en del av strategin att bli en koldioxidneutral stad redan år 2035. Detta är ämnet för ElectriCITY TV program om digitalisering och öppna data.

Rickard Dahlstrand, ElectriCITY, initiativtagare till bland annat Fastighetsdatalabbet inleder och introducerar oss till fördelarna med att vara tidigt ute med öppna data.

I programmet medverkar:

 • Veera Sevander, energiexpert i Helsingfors, för att berätta om varför de satsar så hårt på digitalisering och öppna data.
 • Olli Parkkonen, Nuuka Solutionso, om den tekniska lösningen som möjliggjort energieffektiviseringarna i Helsingfors.
 • Juha Yrjölä, Kausal Ltd, som utvecklat en spännande applikation på denna lösning.

Programmet avslutas med en paneldiskussion som leds av Kristofer Sjöholm på Sweco, mångårig expert på området datadriven innovation.

Så kan svenska greentechföretag nå nya marknader

Ebba Lindegren, från Lindegren & Partners, arbetar med lednings- och verksamhetsutveckling. Hon har specialiserat sig på att hitta finansiering för innovativa idéer och företag.

– Det är inte alltid så lätt att hitta pengarna i det statliga innovationssystemet och bland riskkapitalbolagen. Inte heller hur man ska gå tillväga. Om detta, och hur man tar sig fram i finansieringsdjungeln kommer jag att berätta, säger Ebba Lindegren.

Så här ser exportprogrammet ut i sin helhet :

 • UTS (Urban Tech Sweden) – Ann-Sofi Gaverstedt om Teknikföretagens exportförening med målsättning att öka handeln av svenska lösningar kopplat till klimatneutrala städer.
 • URBS (systemintegratör) – Line Dahlberg om Nordisk Cleantech för klimatneutrala fastighets- och infrastrukturprojekt i Indien och USA.
 • Nordic Heat – Peter Anderberg om aktuella projekt i England och hur företag kan sälja utan att vara på plats.
 • Lindegren & Partners AB – Ebba Lindegren om möjligheterna till statlig finansiering, kontakter inom innovations- och myndighetssektorn samt bedrivande av lobbyinginsatser.

Om nya energimarknader och mikronät

Hur medborgare i symbios med energibolag och systemleverantörer via lokala mikronät, kan arbeta med resiliens vid effektbrist. Och hur vi kan skapa nya arbetstillfällen.

I energiprogrammet medverkar:

 • KTH – Björn Laumert. Om en ny möjlig marknad med systemleverantörer av mikronät.
 • Ferroamp – Mats Karlström. Vad är en effektsmart fastighet?
 • Aktea AB – Albin Carlén. Rapport till regeringen om flexibilitet för ökad kapacitet.