Framtidsscenarier på ElectriCITY-dagen

På torsdag, den 16 maj, är det dags igen. Då hålls ElectriCITY-dagen i Internetstiftelsen lokaler i Hammarby Sjöstad. Temat den här gången är Hammarby Sjöstad 2.0 som testbädd för projekt inom smart energi, hållbara transporter, återvinning, delningsekonomi och digitalisering.

– ElectriCITY-dagen har en fullspäckad agenda. Vi kommer att diskutera och exemplifiera hur vi kan sänka förbrukningen i fastigheterna genom att lagra egen energi, hur en utbyggnad av infrastrukturen för elbilar kan påskyndas och hur ett testprojekt med självkörande elbilar kan realiseras i Sjöstan. Detta och mycket mer, berättar Jörgen Lööf på ElectriCITY.

Dagen inleds av Petter Olson, student på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, som gör sitt examensarbete i Hammarby Sjöstad i samarbete med ElectriCITY. Han har genomfört en djupgående studie och i sin presentation beskriver han vad som behöver göras för att sjöstadsbornas totala klimatpåverkan ska halveras till år 2030 samt vad som krävs för att lokala transporter och bostäder ska uppnå full klimatneutralitet. Studien har klimatprofessor Johan Rockströms koncept, ”Carbon Law”, som utgångspunkt.

– Jag har tagit fram ett antal nödvändiga omställningsscenarier. Det handlar om fem stora utsläppskategorier; marktransporter, mat, bostad, flyg och övrig konsumtion. Det berör med andra ord många parter i Sjöstan, alltifrån boende och lokala fastighetsägare till skolor, matbutiker, restauranger och mobilitetsleverantörer säger Petter Olson.

Sjöstadsbornas sammantagna levnadsvanor orsakar idag utsläpp på cirka åtta ton koldioxidekvivalenter per person och år. Uppdelat i de fem kategorierna släpper de boende ut mest när det gäller mat, flyg och övrig konsumtion. Där ligger man över det svenska genomsnittet, medan utsläppen för resor och bostäder ligger under.

Petter Olsons studie visar att det krävs stora miljösatsningar för att de klimatmål som är satta för Sjöstaden ska uppnås. Det handlar bland annat om förändringar i konsumtionsvanor samt att ny teknik implementeras genom nya aktörsnätverk och verksamhetsmodeller. Det kan exempelvis vara en kraftfull utbyggnad av solceller – både på taken och väggarna – eller en större satsning på fossilfria bilar och transporter.

Till exempel skulle en omfattande omställning till elbilar, som delas mellan flera familjer, kunna reducera utsläppen från marktransporter med nästan 90 procent till år 2030.

– Vi kan naturligtvis också göra mycket som enskilda personer genom att avstå från en del materiell konsumtion, flyga mindre och äta mer klimatsmart kost, konstaterar Petter Olson.

 

Agenda ElectriCITY- dagen den 16 maj 2019 

 10.30 Välkommen

Hur utformar vi nya system för hållbar stadsutveckling – Ann-Sofi Gaverstedt,    ordförande ElectriCITY.

10.38 Hur fungerar testbäddar i Hammarby Sjöstad? – Jörgen Lööf, VD ElectriCITY.

10.45 Hammarby Sjöstad 2.0 – En fossilfri och klimatneutral stadsdel år 2030

Hammarby Sjöstad – Hur når vi klimatmålet via våra testbäddar? – Petter Olsson, KTH.

10.55 Smart och förnybar energi – Egenproducerad energi och el för att minska effektuttag

Energi Hemma + gemensam upphandling av energiåtgärder i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

11.00 Rapport om samtal och slutsatser i styrgruppen energi om olika testbäddar för egen elproduktion. – Björn Laumert, KTH

11.10 Produktion av lokal solel – Jörgen Almerborn, Vattenfall.

11.17 Kan Hammarby Sjöstad vara en testbädd för att öppna lokala elnät för delande av el mellan    fastigheter, Stephan Stålered, Ellevio

11.24 Microgrid i Tyskland – Erik Mårtensson, Siemens

11.31 Microgrid i Simris – Peder Kjellén, E.ON

11.38 Hur går vi vidare med Microgrid i Sjöstaden? –  Sten Bergman, ElectriCITY

10.43 Utlysningar – Testbäddar och Urban Living Lab

Utlysningar för nya samarbeten i testbäddar – Allan Larsson, ElectriCITY, Monica Axell, RISE.

11.53 Grön Bostad 2.0, ett kommunikationskoncept för spridning av Hammarby Sjöstad 2.0 – Allan Larsson, ElectriCITY

12.00 Lunch + mingel

13.00 Hållbara transporter – Smart integration av energi/transport, samt testbädd för självkörande elbilar

Ladda Hemma + vision för autonoma transporter i Hammarby Sjöstad – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

13.05 Nya elfordon på gång. Bättre batterier utlovas. Smart integration av energi/transport. – Charlotte Eisner, DEFA, ordförande i styrgruppen för hållbara transporter.

13.15 Hur ser framtidsladdningen ut och vad händer med bussar och tunga fordon? Smarta logistiklösningar erbjuder bilen som en tjänst – Sten Bergman, ElectriCITY

13.24 Ladda Hemma Kampanj i Sverige. Hur kan vi få fordons & laddbranchen att genomföra en nationell turné kring elbilar och hemmaladdning? – Henric Gustafson, ElectriCITY

13.30 Digitalisering – Hur underlättar vi den fysiska och finansiella strukturen genom molntjänster?

Den digitala energideklaration – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.37 Kan beteendeförändring spara energi? Ett projekt i Hammarby Sjöstad tillsammans med Telia och KTC – Rickard Dahlstrand, ElectriCITY

13.42 Digitalisering inom fordons/transportsektorn. Självkörande bilar, hur möjliggör vi en testbädd i Sjöstaden? – Sten Bergman, ElectriCITY

13.49 Hammarby Sjöstad som testbädd för 5G – Andreas Dahlqvist, Telia

13.56 Öppen data och datadriven innovation i den smarta staden – Eric Hjelmestam, Metasolutions

14.03 Rapport från ett seminarium om hur blockkedjor kan göra nytta i ditt projekt. – Per Sandström, PWC

14.10 Juice och frukt

Pausfråga: Vilken tjänst eller produkt vill ditt företag testa i Sjöstaden?

14.30 Affärsplattform för nationella och internationella samarbeten

Hammarby Sjöstad – Hur kan vi realisera affärspotentialen? – Ann-Sofi Gaverstedt, Teknikföretagen.

14.37 Erbjudande – MatchMaking-event i Indien – Albin Carlén, Swedish Smart Grid Forum.

14.44 Erbjudande – MatchMaking-event i Kina – Quanhong Feng, China-Nordic Association for Technology Innovation and Development.

14.51 MatchMaking-event med svenska kommuner under hösten 2019 – Jörgen Lööf, ElectriCITY.

14.58 En ny svenskproducerad el-sol-bil – Nadia Kabir, Nevs

15.05 Delningsekonomi – Medborgardialog för fler testbäddar

Medborgardialog med familjer i Sjöstaden, nya testbäddar – Selene Samuelsson, ElectriCITY.

15.12 Storstadsodling i Hammarby Sjöstad, kartläggning av möjligheter – Jonathan Naraine, Grow Gothenburg.

15.20 Delningsprojekt i Sjöstaden – Örjan Svane, Sharing Cities

15.30 Summering av ElectriCITY-dagen

Ann-Sofi Gaverstedt och Jörgen Lööf summerar EC-dagen.

15.40 Mingel