Enkla tips på besparingsåtgärder på energimöte

Det var fullsatt när ElectriCITY höll energimöte. På plats fanns ett 50-tal personer som representerade 22 bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad. De fick bland annat lyssna till Mats Bergholtz från Stockholm Exergi som gav enkla tips och råd på hur vi kan sänka effekt och energikostnaderna i våra fastigheter.

Mats Bergholtz på Stockholm Exergi

– Vår satsning på energibesparande åtgärder är bra både för plånboken och miljön. Vi vill använda Sjöstan lite som en testbädd för våra lösningar och bjuder därmed in bostadsrättsföreningarna att ingå i projekt som sänker energiförbrukningen i fastigheterna, säger Mats Bergholtz.

Stockholm Exergi presenterade tre sätt att sänka energianvändningen via effektivare styrning. Det handlar både om smartare styrning av systemen men också om att kapa effekttopparna i värmesystemen. Man presenterade även en årstidsbaserad ventilation som gör att vi inte släpper ut för mycket av värmen från lägenheterna.

Nu erbjuder Stockholm Exergi medlemmar i ElectriCITY:s en analys av värmesystemen i Sjöstadens fastigheter. Till förfogande ställer företaget sina energiexperter som gör en kvalificerad bedömning av olika förbättringsåtgärder. Det kan vara enkla åtgärder, som att installera digitala sensorer som synliggör förbrukningen i den enskilda bostaden.

–  Vi tror att mycket energi och kostnader kan sparas bara genom att tydliggöra förbrukningen. Det skapar en medvetenhet hos bostadsrättsföreningarna och de boende. Kanske är man beredd att sänka inomhustemperaturen med någon grad, eller genomföra någon annan åtgärd som man själv styr över, säger Mats Bergholtz.

På mötet deltog även Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio. Han berättade om den utmaning som hela Stockholm står inför när det gäller den framtida nätkapaciteten. Efterfrågan på el ökar och det finns risk för brist under vissa perioder, framför allt under vintertid då förbrukningen är allmänt hög.

Ta del av Stockholm Exergi:s presentation här