Hållbar stadsomvandling i Nacka

Det byggs så det knakar runt om i Nacka. Till år 2030 ska Nackas invånarantal öka med 30 000. I centrala Nacka, runt köpcentrum och stadshus ska 6 500 nya lägenheter och 7 000 arbetsplatser skapas. En motorväg ska flyttas och överdäckas, tunnelbana ska komma in – allt i och kring befintlig bebyggelse. Målet är en levande stadsmiljö, med butiker, caféer, skolor, förskolor, utrymme för fritidsaktiviteter, torg, gröna ytor och mötesplatser.

– Det är en utmaning, vardagslivet för de som bor och arbetar i området i dag ska också fungera under hela omvandlingsprocessen. Man ska kunna handla som vanligt, kollektivtrafiken ska fungera och allt annat som hör vardagen till, säger Anders Börjesson, vd för Centrala Nackas Marknadsbolag som har uppdraget att skapa ett område som attraherar boende, verksamheter och investerare till området.

Målet för Nacka är att bygga en klimat-och miljömässigt hållbar stad. I centrala Nackas kvarter ska det byggas nya kvarter, gator och torg. När det är klart ska det rymma 6 500 bostäder och 7 000 arbetsplatser, tunnelbanestation, idrottsplatser, skolor, fik, restauranger, handel och den nya Stadshusparken.

Det ska samtidigt vara en stadsdel där naturen får ta större plats, där det finns gröna och urbana mötesplatser och är gångavstånd till vatten och grönområden. I samband med planeringsarbetet har Nacka kommun introducerat ett nytt begrepp som ska genomsyra utvecklingen – en ”naturban” stadsmiljö – mötet mellan naturens lugn och stadens puls. Staden och naturen ska samverka och prägla gestaltning och innehåll i den nya stadsdelen.

– När det gäller byggandet i centrala Nacka arbetar vi nu med visionsmål kring hållbarhet. En fördel vi har är att vi äger mycket mark i området och har därför större möjlighet att driva miljö- och klimatfrågor. Men vi jobbar med systemlösningar för ett helt område, det innebär en mängd utmaningar och det är ingenting vi löser själva utan det måste ske i samverkan med andra.

Hållbarhetsaspekter i fokus
Och att hållbarhetsaspekterna är viktiga även för fastighetsutvecklare och bostadsbolag märks tydligt i Nacka.

– Det finns en förståelse och efterfrågan på hållbart samhällsbyggande. Bostadsaktörerna upplever också krav från framtida hyresgäster och bostadsrättsföreningar och ligger ofta i framkant avseende många olika aspekter av hållbart byggande. För oss på kommunen gäller det att ligga i för att hänga med i den snabba utvecklingen. Därför har vi nästan daglig kontakt med fastighetsutvecklarna i området och vi jobbar för att hitta bra gemensamma lösningar, säger Anders Börjesson.

I dag är runt 1 000 lägenheter färdigbyggda. Men under tiden som det byggs händer det också mycket när det gäller teknik, kunnande och utveckling när det gäller hållbarhetsfrågor. Ett exempel är den närmast explosionsartade utvecklingen kring smarta lösningar för att ladda el-bilar.

– Det är en fråga som vi diskuterar mycket med bostadsaktörer och näringsliv, vad innebär det för det arbete vi har framför oss att vi nu har tillgång till nya klimatsmarta lösningar. Hur kan det byggande vi har framför oss kompensera att det som redan är klart kanske inte längre är det bästa med dagens kunskap? Och tekniken utvecklas fortsatt.

Ny planeringsproess
Ett arbete som nu pågår parallellt är att utveckla en ny stadsplaneringsprocess tillsammans med forskare från KTH.

– Det här är ett arbete där vi prövar att utveckla en planeringsprocss där vi under arbetets gång kan ta in nya aspekter, nya inspel och ambitioner.

Och trycket från bostadsaktörer, näringsliv och andra intressenter i Nackas stadsomvandling är stor.

– Vi träffas kontinuerligt och de kommer med inspel till oss och har ofta spännande idéer inom hållbarhet. Det är naturligt i dag. De kan inte sälja en produkt som inte uppfattas som klimatsmart.

Även om omfattningen av projektet i Nacka är stor är problemställningarna inte unika.

– Det finns många utmaningar som vi har att förhålla oss till. Allt från mobilitet till energifrågor. Och detta ska in i en naturban kontext med en dynamisk blandning av stad och natur. Och vi måste vara ödmjuka inför detta och berätta om våra utmaningar för att lära av och med andra, säger Anders Börjesson, som kommer att berätta om processen kring omvandlingen av centrala Nacka under Kapitaldagen.

Text: Carina Näslundh
Foto: Liza Simonsson