Har du funderat på vilka förändringar i vardagen du kan göra för att leva ett mer hållbart liv? Det är frågan som en grupp sjöstadsbor ägnar måndagskvällarna åt under våren.

I februari startade ElectriCITY en studiecirkel i GlashusEtt, som snabbt blev fulltecknad. Cirkeldeltagarna träffas åtta gånger under våren för att tillsammans utforska hur vi kan leva mer hållbart, klimatsmart och plånboksvänligt. Vilka hinder och möjligheter finns det och hur håller vi motivationen vid liv. Utgångspunkten är Naturskyddsföreningens bok ” Ett hållbart liv”.

– Vi är många som funderar kring hur vi kan leva mera hållbara liv och med den här studiecirkeln vill vi inspirera och uppmuntra till att skapa nya hållbara vanor – tillsammans. Alla diskuterar vi ju nu hur vi kan spara energi, men också hur vi kan minska matsvinnet, kemikaliebanta, ta hand om och vårda det vi har i stället för att köpa nytt. Det här är några av de frågor vi tar upp i studiecirkeln ”Ett hållbart liv”, och tillsammans diskuterar och utmanar varandra att skapa nya hållbara vanor i vårt vardagsliv, säger Jörgen Lööf, vd på ElectriCITY Innovation.

Dags att leva mer hållbart?
Varje träff har ett tema som presenteras inför varje träff med material, utmaningar och reflektionsfrågor. Och deltagarna blir också inbjudna till en sluten Facebookgrupp för att hålla kontakten och tipsa och samtala mellan träffarna.

Några exempel på teman vi tar upp under våren:
Transporter: Hur många gånger tar du slentrianmässigt bilen när du kanske lika gärna hade kunnat cykla eller gå? Eller funderar över om det går att ta tåget i stället för flyget på semestern? På den första träffen diskuterar vi tillsammans med Jörgen Lööf om hur det går att resa med liten klimatpåverkan.

Hemmet: Att sänka sin elanvändning är en av de frågor vi tar upp och diskuterar med varandra, förutom att spara pengar sparar man också på miljön. Att kemikaliebanta sitt städskåp är ett annat exempel, det samtalar vi om på denna träff.

Maten: En fjärdedel av hushållens klimatpåverkan kommer från maten, säger Livsmedelsverket. Vad kan vi göra för att äta matsmart, klimatsmart och plånboksvänligt? Det pratar vi om på denna träff.

Odla: Oavsett om vi odlar på köksbänken, balkongen, odlingslotten eller i sommarstugan finns det många sätt att odla ätbart på. Hur? Det är temat för denna träff.

Kroppen: Hur ser våra badrumsskåp ut, vilka kemikalier finns där och vilka behöver finnas där? Hur kan vi tänka och ställa om när det gäller produkter vi använder dagligen för att göra livet och hudvården mer klimatsmart?

Konsumtion: Shoppa! Vad shoppar vi och varför. Hur kan vi bidra till ett mer klimatsmart och plånboksvänligare shoppande? Kanske i den egna garderoben eller i en second-handbutik. Och vad gör vi med de saker som vi inte använder?

Påverka: Hur kan vi tillsammans påverka både vår närmsta omgivning, bostadsområdet, arbetsplatsen, samhället i stort att tänka mer klimatvänligt?

– Det är fantastiskt roligt att ta del av alla cirkeldeltagares erfarenheter, tankar och idéer och tillsammans utmanar vi varandra och inspirerar varandra att sätta i gång att ställa om till ett mer hållbart vardagsliv. Tanken med studiecirkeln är att vi ska få inspiration att sätta i gång att ställa om våra liv. Framgångar, motgångar, hinder, möjligheter och lösningar – studiecirkeln är till för att dela med oss, utmana varandra och framför allt – lyssna och lära av varandras erfarenheter, säger Annie Albåge, projektledare på ElectriCITY som leder studiecirkeln.