Intensiv höst med många pågående miljöprojekt

Under det gemensamma projektnamnet ”Hammarby Sjöstad 2.0” bedriver ElectriCITY för närvarande ett 30-tal hållbarhets- och miljöprojekt. I höst fortsätter vi att utveckla vår verksamhet i ett flertal projekt. Några exempel:

• Jakten på energisparande åtgärder i Sjöstans fastigheter fortgår. Hittills har ett 40-tal bostadsrättsföreningar genomgått en kostnadsfri kartläggning av fastigheternas energisystem samt fått förslag på förbättringsåtgärder. Det har hittills resulterat i flera lösningar som sparat både mycket energi och pengar.

• Utrullningen av laddstolpar i våra garage pågår för fullt. Flera föreningar har, med vår hjälp, sökt nya bidrag från regeringens Klimatkliv för att utöka infrastrukturen för elbilar i Sjöstan. Målsättningen är att vi ska ha 1000 laddplatser i garagen år 2020.

• Tillsammans med andra intressenter arbetar vi för en omställning till eldrivna bussar i Stockholm. Här pågår nu tester, där eldrivna bussar trafikerar vissa sträckor i länet.

• Arbetet med att införa hållbara transporter i Sjöstan intensifieras. Det är ett unikt projekt där vi genom samordnade upphandlingar försöker minska entreprenörstrafiken och styra den mot fordon som drivs med förnybar energi. Ett 15-tal föreningar har redan förhandlat om sina avtal med olika leverantörer, vilket lett till minskad trafik och sänkta kostnader.

• I samarbete med högskolor, forskningsorganisationer och företag tar vi ytterligare ett steg mot den Digitala Staden. Just nu färdigställs en förstudie om hur Hammarby Sjöstad ska kunna fungera som testbädd för ny teknik, exempelvis Internet Of Things. Syftet med projektet är att få en bättre styrning av energi, transporter, återvinning och luftkvaliteten i stadsdelen. Testbädden ska vara i full funktion senast 2020 för att kunna användas de kommande fem åren.

• Under hösten realiserar vi också det vi kallar Strategisk Partnering, ett projekt som ger den enskilde bostadsrättföreningen ökat inflytande vid inköp av energiteknik. Genom att samordna upphandlingen med andra föreningar ökar möjligheten att få bättre avtal med lägre priser. Vi räknar med att det kan ge kostnadsbesparingar på upp till 20 procent. Nu inleds den första upphandlingen med 13 föreningar inblandade.

Detta – och mycket mer – händer i höst. Följ gärna vårt arbete på hemsidan eller via vår Facebook-sida ”Hammarby Sjöstad 2.0”.

Besök oss också på Sjöstadsdagen i Luma Park den 1 september. Vi finns på plats för att berätta om vår verksamhet i Hammarby Sjöstad. Mer information om evenemanget finns på ”www.sjostadsdagen.se”.